Chính sách đổi trả

Tất cả các sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất được nhận và đổi mặt hàng khác, nếu mặt hàng hết hàng chúng tôi sẽ trả lại tiền cho quý khách hàng.