Thanh toán

Quý khách hàng có thể thanh toán qua các cách sau

1. Nhận hàng và thanh toán (cod) - có phí

2. Qua tài khoản ngân hàng

 • Ngân hàng Vietcombank:
  • STK:
  • Tên người nhận:
  • Chi nhánh

  • Ngân hàng Vietcombank:
   • STK:
   • Tên người nhận:
   • Chi nhánh